KontaktyCz-Slovensko

BS Global GmbH, Wien
 Görgengasse 23/3/10, 1190 Wien, Austria
 info@bs-global.net
Mag. Marcin Bogusz
 konateľ a spoločník
 +43 664 542 42 09
 mbogusz@bs-global.net 
Jakub Fotr
vedúci predaja a servisu strojov
+420 722 553 664
jfotr@bs-global.net
Ing. Lenka Šotolová 
predaj zmesí korenia a aditiv
+420 722 763 543 
Lsotolova@bs-global.net
Kde nás nájdete: